ZABIEGI NA DŁONIE

Należy pamiętać, że skóra na dłoniach ma niezwykle cienką tkankę tłuszczową i tym samym jest szczególnie narażona na oddziaływanie negatywnych czynników takich jak temperatura, suche powietrze czy kontakt z detergentami. Działaniu tych czynników można jednakże skutecznie przeciwdziałać poprzez specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne dłoni. W każdym przypadku służymy profesjonalną pomocą, co do wyboru najbardziej optymalnej metody pielęgnacji, uwzględniając wymagania Pacjenta oraz informując szczegółowo o ewentualnych przeciwwskazaniach.